René Dijkgraaf


René Dijkgraaf

René werkte voor 25 jaar in het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk en daarnaast als cardioloog op het eiland Sint-Maarten.  Gedurende zijn carriére heeft hij zijn mening over het Nederlandse zorgsysteem met de pers mogen delen.

“Het commerciële Nederlandse zorgstelsel is te genereus voor gezonde mensen die een reeks aan testen kunnen ondergaan, gewoon omdat het kan. Tegelijkertijd spenderen we minder geld aan de hoognodige zorg voor de zwakkere in onze samenleving.”

De onrealistische verwachtingen die mensen kunnen hebben bij zinloze en soms schadelijke medische ingrepen en de manier waarop deze ideeën in de media worden gepromoot zullen aan bod komen tijdens de talk van René.