Theo Kamphorst jr


Theo Kamphorst is gastspreker en levenscoach. Hij geeft lezingen en workshops op uitnodiging van universiteiten, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en zorginstellingen. Als coach werkt Theo met chronisch zieken én hun naasten, zoals partners, familie en vrienden.

Theo haalt zijn inspiratie uit zijn eigen ervaringen in de gezondheidszorg. In 2012 werd Theo ziek, toen nog eigenaar van een succesvol timmerbedrijf en net vader. In de afgelopen jaren onderging hij verschillende operaties en tal van behandelingen aan tumoren in zijn ruggenmerg. Dit kostte hem zijn timmerbedrijf. Maar niet zijn leven, niet zijn behoefte om te delen, te communiceren, anderen aan te raken en te inspireren. Theo zijn boodschap gaat over een terugkeer naar de menselijke kijk op de zorg, maar zijn inspirerende verhaal zal een ieder raken en in de spiegel laten kijken.