Theater Boven Water


Theater Boven Water maakt geïmproviseerd theater op basis van verhalen.

Onze spelleider interviewt een vrijwillige verteller uit het publiek en direct daarna spelen onze acteurs en muzikanten terug wat er is verteld. Muziek en theater maken de essentie zichtbaar, hoorbaar en voelbaar. Kortom, wij spelen wat u wilt vertellen!

Ons werk is sterk vervlochten met het overkoepelende thema ‘vertrouwen’.

Iedere voorstelling begint bij het winnen van vertrouwen. Alleen als wij kunnen laten zien dat we niet ‘aan de haal gaan’ met de vertelde verhalen, maar dat we de kwetsbaarheid van de verteller omarmen en de verhalen respectvol eren kunnen we een voorstelling laten ontstaan.

Vertrouwen in elkaar op de speelvloer zorgt ervoor dat we ons associatievermogen en onze fantasie, intuïtie en talenten kunnen bundelen en uitdagen tot samenspel dat ieders afzonderlijke creativiteit overstijgt. Deze vorm van theater = samenwerking!

En tenslotte vraagt improvisatie voor ieder van ons persoonlijk het vertrouwen dat er altijd iets komt. De mooiste creaties ontstaan in de stilte van het moment, nèt voorbij de angst van het niet weten en zodra je werkelijk durft los te laten!

Bij TEDX Harderwijk hebben wij de eer de avond af te sluiten met een gezamenlijke terugblik op de avond. Wat heeft geïnspireerd of geraakt en wat neem je mee naar huis?

Kom kijken, kom delen, wij spelen!

Zie voor meer info over Theater Boven Water: www.theaterbovenwater.nl