Paul Iske


Paul heeft het Instituut voor Briljante Mislukkingen opgezet met als doel de vermindering van angst rond experimenten en nieuwe ervaringen. Volgens Paul is het heel belangrijk dat mesne fouten durven en mogen maken en de kans krijgen om te leren van hun ervaringen die niet helemaal hun doel behaalden.