Geeke Bruin-Muurling


Als vakdidacticus houdt Geeke zich op allerlei manieren en op allerlei vlakken bezig vragen rond het wiskundeonderwijs.
Na haar studie toegepaste wiskunde in Delft werkte zij een aantal jaren in het bedrijfsleven als wiskundige/cryptograaf. Inmiddels werkt zij al ruim 15 jaar in verschillende rollen in het onderwijs, als wetenschapper, docent, lerarenopleider, educatief hoofdauteur, spreker en moeder.

Wiskunde heeft in onze maatschappij een andere rol heeft gekregen dan vroeger. Getallen, statistiek, wiskundige modellen zijn tegenwoordig overal om ons heen. Of het nu gaat om beslissingen op je werk, keuzes rondom je gezondheid, politiek beleid of de opleiding van kinderen. Centraal in Geeke’s werk staan de vragen ‘Welke wiskunde is nodig om je te redden in die nieuwe én toekomstige setting’, ‘Welke manieren van denken komen daarbij naar voren?’ en ‘Wat betekent dit voor het leren hiervan, tijdens en na school?’.

Op TEDx Harderwijk 2018 zal Geeke ons meenemen in de wereld van het kritisch wiskundig denken. Ons aan het denken zetten over de échte waarde van cijfers en laten zien hoe de balans tussen de cognitieve en menselijke kant daarbij een rol spelen.