Liek Mulder


Liek Mulder is gepensioneerd geschiedenisleraar. Al tijdens zijn docentencarrière bij het Christelijk College Nassau Veluwe schreef hij diverse boeken over lokale geschiedenis, maar ook verschillende oorlogen over de hele wereld. Daarnaast zit hij onder andere in het bestuur van het Stadsmuseum Harderwijk.

Door zijn voormalige professie heeft hij een enorme kennis van geschiedenis en ziet dat we als mensheid weinig leren van de dingen die we in het verleden zowel goed als fout hebben gedaan. In zijn TEDtalk ‘Can we learn from history’ gaat hij hierop in.

Zijn talk gaat over of we als mensheid leren van ons verleden. Niet alleen van de dingen die heel erg misgingen, maar ook van de dingen die goed gingen en gaan. Toen de koude oorlog in 1991 eindigde dacht iedereen dat met het einde van de nucleaire dreiging, de wereld een veel veiligere plek zou worden. Maar door de val van de Sovjet Unie is het wereldtoneel juist onoverzichtelijker en in de ogen van velen onveiliger geworden. Had dit anders gekund als we bewuster naar het verleden hadden gekeken? Veel van de hedendaagse politiek is bijvoorbeeld voor de meeste mensen onbegrijpelijk, maar als je de geschiedenis van de landen van die politici beter kent, wel verklaarbaar. Omdat Liek meer kennis heeft van onze geschiedenis dan de gemiddelde Nederlander ziet hij veel verbanden tussen acties van (wereld-)leiders en hoe dit anders zou kunnen. Dat wil hij ons graag uitleggen in zijn TEDtalk. Hij vertelt: “Het verleden houdt ons een spiegel voor waar we inspiratie voor de toekomst uit kunnen halen. Mijn talk sluit aan bij het thema ‘Building
Tomorrow’, omdat we met de lessen uit ons verleden een beter ‘tomorrow’ kunnen opbouwen.”