Jaqueline Pama


High sensitive power, perfect for building tomorrow

Jaqueline Pama is oprichter van Hooggevoelig heel gewoon, opleidingsinstituut en kenniscentrum op het gebied van hooggevoeligheid / hoogsensitiviteit. Daarnaast is ze auteur van diverse praktische uitgaven en co-auteur van De droomprins en de waarzegster. In deze uitgave geeft ze als coach een praktische uitleg bij diverse situaties in het levensverhaal van Wim Huizing, die zijn hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid ontdekt.

Jaqueline gebruikt haar eigen levensverhaal om aandacht te vestigen op een groep mensen die niet herkend, erkend en positief gewaardeerd worden. Voorafgaand aan haar eigen
ontdekking dat ze hoogsensitief en hoogbegaafd was, stond ze bijna aan de zijlijn van de maatschappij. Maar ze wist haar kracht in te zetten en haar ervaringen en kennis te benutten voor het opzetten van haar opleidingsinstituut en kenniscentrum. In haar lezing met de titel ‘High sensitive power, perfect for building tomorrow’ durft ze de stelling te onderbouwen dat “de oplossing voor een aantal problemen in onze maatschappij én de vraag naar meer ‘flow’ op de werkvloer zijn verbonden met het herkennen/erkennen en de talentontwikkeling van deze groep mensen.”

Ze legt ons uit dat hoogsensitiviteit geen afwijking of stoornis is maar vanuit de biologie gezien, een kenmerk is die voor het voortbestaan van de soort noodzakelijk is. Ook bij dieren doet zich een vergelijkbaar fenomeen voor. Hooggevoeligheid wordt vaak niet herkend of erkend en mensen voelen zich daardoor eenzaam of anders en kunnen psychische en/of lichamelijke klachten krijgen. Wordt hooggevoeligheid wèl herkend dan ontstaat er ruimte om bepaalde waarnemingen te leren plaatsen en vooral een gezond en stevig ‘ik’ te ontwikkelen. Dezelfde mensen worden dan zelfs stressbestendiger dan de gemiddelde mens. Verder hebben zij van nature eigenschappen als loyaliteit, creativiteit en het toepassen van ‘out-of-the-box’ denken. Kortom waardevolle vaardigheden voor het ontwikkelen van onze
toekomstige maatschappij; ‘Building Tomorrow’.