Henk Hagoort


Vernieuwing in het (hoger) onderwijs

Henk Hagoort is voorzitter van het college van bestuur van Hogeschool Windesheim. Aan deze hogeschool studeren 22.000 HBO-studenten die, verdeeld over 2 locaties in Zwolle en Almere, 50 verschillende studies volgen. Henk stuurt met zijn passie voor onderwijs zo`n 2.000 collega`s aan.

In zijn talk neemt Henk ons mee in de wereld van het onderwijssysteem. Henk: “Het huidige onderwijssysteem is een fabriek en mag leren flexibiliseren, denkbeelden mogen veranderd worden. Het huidige systeem sluit niet meer aan op de maatschappij, waarin veranderingen elkaar snel opvolgen.”

Hij vindt dat het onderwijssysteem zich mag aanpassen aan het individu door onderwijs te personaliseren. Personaliseren betekent het flexibiliseren van tempo, inhoud, vorm en toetsing. Windesheim is bezig met experimenten zoals ‘flex-studeren’, waarbij studenten betalen per studiepunt en zelf het tempo van hun studie bepalen. De essentie is dat de student zich niet langer hoeft aan te passen aan het systeem, maar het systeem meebeweegt met de student. Of, zoals Henk Hagoort het stelt: “Education as a service”.