Gerrit Franken


Jong geleerd, is oud gedaan

Gerrit Franken is econoom en zelfstandig ondernemer in de telecommunicatiesector. Opgegroeid in Hierden heeft Gerrit van huis uit “wees wijs met water” meegekregen. In zijn talk neemt Gerrit ons mee in de wereld van duurzame energie en wat dat kan betekenen voor Harderwijk.

Hij vindt dat de afhankelijkheid van olie en gas moet worden ingeperkt. Het verder benutten van hernieuwbare energiebronnen als zon, wind en zwaartekracht is daarvoor de weg. Dit vindt plaats onder de noemer ‘energietransitie’; een geweldig mooie en ook noodzakelijke uitdaging. Het is met recht ‘Building Tomorrow’.

Om die ontwikkeling te stimuleren is in Harderwijk het platform Endura opgericht. Endura is er voor en door de lokale gemeenschap en helpt de energietransitie vorm te geven. In Harderwijk is de potentie aanwezig te bouwen aan een compleet nieuw ECO-systeem rondom duurzame energie. Verbinden, samenwerken, kennis ontwikkelen en kennis delen op het gebied van opwek, opslag, verbruik en distributie van duurzame energie is wat Gerrit Franken propageOnder het motto “jong geleerd is oud gedaan” wordt gewerkt aan lesprogramma’s en stage- en afstudeeropdrachten om kennisontwikkeling en kennisdeling te stimuleren. “Wees wijs met energie: Harderwijk, the place to be for renewable energy!”