Over TEDx

x = onafhankelijk georganiseerd TED-evenement

In de geest van ideeën die de moeite waard zijn om te verspreiden, is TEDx een programma van lokale, zelfgeorganiseerde evenementen die mensen samenbrengen om een TED ervaring te delen. Op een TEDx-evenement wordt geprobeerd om een diepe discussie en verbinding tot stand te brengen. Deze lokale, zelfgeorganiseerde evenementen worden gebrandmerkt als TEDx, waarbij x = onafhankelijk georganiseerd TED-evenement. De TED-conferentie biedt algemene richtlijnen voor het TEDx-programma, maar individuele TEDx-evenementen zijn zelfgeorganiseerd. (Onderworpen aan bepaalde regels en voorschriften.)

Volg TED op Twitter op http://twitter.com/TEDTalks of op Facebook op http://www.facebook.com/TED.